Normalització de la signatura científica

En el Consell de Govern celebrat el 7 de març de 2023, s’ha aprovat el document Normalització de la signatura científica dels autors i autores de la Universitat de València, sobre la normalització de la signatura científica i la filiació institucional, elaborat pel Servei de Biblioteques i Documentació.

Aquest document va adreçat a:

  • Personal docent i investigador de la Universitat de València.
  • Personal de suport a la recerca de la Universitat de València.
  • Estudiants de doctorat i personal predoctoral, quan publiquen articles que formen part del seu doctorat o de tesis per compendi.
  • Personal docent i investigador de centres i instituts adscrits a la Universitat de València.
  • Personal docent i investigador visitant d’altres universitats o centres d’investigació.

Respecte a la filiació, els autors i les autores de la UV han d’incloure sempre la Universitat de València quan hagen d’introduir les seues dades de filiació en la seua producció científica (articles d’investigació, llibres, ponències i altres publicacions). Al document es donen diversos exemples, tant de casos de filiació única com de filiació múltiple (departaments, instituts, hospitals, centres no adscrits, etc.).

Pel que fa al nom de l’autor, es recomana triar la signatura que identifique més clarament i unívocament a l’investigador i investigadora, i que permeta localitzar la seua producció científica sense errors. També és recomanable la utilització d’identificadors com ORCID.

La publicació d’aquest document vol posar l’accent en la necessitat que el personal investigador de la UV tinga una firma única que permeta localitzar la seua producció científica sense ambigüitat, així com la importància d’utilitzar la filiació correcta, el que dona una major visibilitat a la producció investigadora de la Universitat de València.

El document es pot consultar al següent enllaç: