El 5 de gener ha eixit publicada al BOE la resolució de la Secretaria General de Universidades que informa de la convocatòria per a solicitar l’avaluació de l’activitat investigadora:

  • Qui pot demanar-la? Els professors i investigadors funcionaris de carrera així com el professorat i personal investigador contractat.
  • Quan? El termini per a demanar el/s sexenni/s d’investigació comença el 16 de gener i acaba el 6 de febrer de 2023.
  • On? Tots els tràmits han de realitzar-se a la seu electrònica d’ANECA 
  • Quins són els criteris d’avaluació? Publicats al BOE el 21 de novembre de 2022.

Tota la informació sobre la convocatòria de sexennis la podeu trobar a l’apartat d’acreditació i avaluació, i per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a La Biblioteca Respon.