S’ha publicat en el DOGV de la Resolució de l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) per la qual s’aprova la Convocatòria corresponent a l’any 2022 d’Avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes.

La present convocatòria de l’AVAP té per objecte establir el procediment d’avaluació per a l’acreditació de les següents figures de professorat en les universitats valencianes:

• Professora o professor ajudant doctor.
• Professora o professor contractat doctor.
• Professora o professor d’universitat privada.

A partir de les 0.00 del 29 de novembre de 2022 ja es pot accedir a aquesta nova Convocatòria d’AVAP de l’acreditació del professorat corresponent a 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la Convocatòria en el DOGV, és a dir serà d’un mes a comptar des del dia 29 de novembre inclusivament, segons el que es preveu en l’article 30 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre el còmput de terminis.

Accés a la Convocatòria publicada en el DOGV 

Manual per a els/les sol·licitants

Accés a l’aplicació

Comités d’Avaluació 2022

Més informació en la pàgina web de l’AVAP.