El passat 6 d’octubre es va publicar la Resolució de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2023, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

Als requisits, exigeixen a l’investigador acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a una xifra determinada respecte del valor mitjà mundial, en el període que s’establisca en la corresponent convocatoria.

L’Impacte Normalitzat és un indicador de l’impacte de les publicacions de cada investigador segons les cites rebudes en comparació amb el nombre mitjà de cites de la producció científica mundial en el mateix període i àrea temàtica. Per al seu càlcul has d’utilitzar una de les dos grans bases de dades internacionals, Web of Science o SCOPUS.

Com que hi ha àrees d’investigació que tenen escasa presència en aquestes bases de dades, no hi ha que oblidar que aquest requisit sol ser opcional, i que al seu lloc es pot acreditar tindre reconeguts o avaluats positivament un nombre determinat de trams d’invesitigació (sexennis).

Per al càlcul de l’Impacte Normalitzat pots fer servir la nostra guia , els índex d’impacte i les taules de cites mundials de FECYT. Si tens qualsevol dubte, contacta amb la teua Biblioteca.