ANECA ha fet públic el cronograma de la convocatòria de sexennis de 2022 en el qual es detalla el procediment i la data estimada de cadascuna de les accions.
Està previst que la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora es faça pública en BOE el mes de desembre per a donar a conéixer amb antelació suficient l’actualització dels criteris específics.


Les sol·licituds podran presentar-se del 16 de gener al 6 de febrer de 2023, a fi de deixar temps suficient per a la preparació de la documentació requerida sense interferir en els dies no lectius de Nadal.


Coincidint amb el període de presentació de sol·licituds, el dia 17 de gener de 2023 es realitzaran, al llarg de tot el dia, sessions explicatives del desenvolupament de les directrius d’aplicació dels criteris específics de cada comité, amb quatre edicions consecutives de #ConversacionesConANECA.


Les resolucions de l’avaluació es comunicaran al personal funcionari del 17 al 30 d’abril de 2023. En el cas de les sol·licituds que afecten el personal laboral, la comunicació als seus Centres es realitzarà del 3 al 12 de maig de 2023.

Aprofitem per a recordar-te que pots sol·licitar a la Biblioteca el teu informe d’indicis de qualitat de les publicacions per tal de facilitar-te la presentació de dades a la convocatòria. Consulta les condicions del servei ací.

Més informació sobre el cronograma de la convocatòria al butlletí «ANECA al día«, nº 52.