L’eina «On publicar» destinada als investigadors de Ciències Socials, s’ofereix ja actualitzada amb la informació corresponent als JCR 2021.

«On publicar» ofereix informació que pot ajudar en el procés de selecció d’una revista: factor d’impacte, quartil i posició dins de la categoria dels JCR. Com a dada principal, indiquem si la revista exigeix o no el pagament de taxes de processament d’article (APC) o si aquest pagament està bonificat pels acords transformatius subscrits per la Universitat de València. També oferim la política d’autoarxiu de la revista extreta de SHERPA/RoMEO.

Com a novetat, enguany incloem la tipologia d’accés obert de la revista (Diamond, Gold, Hybrid, Bronze) i si l’editor exigeix el pagament de taxes d’enviament (submission fees). També hem ampliat les categories dels JCR analitzades, de 24 a 28.

En total, s’han analitzat més de 2500 títols, tots enllaçats al nostre catàleg, la qual cosa permet comprovar que el Servei de Biblioteques i Documentació té en catàleg la pràctica totalitat de les revistes incloses en els JCR.

Qualsevol dubte sobre «On publicar» podeu adreçar-lo a La Biblioteca Respon.