A partir d’ara, els perfils d’investigador creats en Publons estaran accessibles en la Web of Science. Des de la pàgina d’inici de la WoS, tots els perfils romanen visibles i els investigadors poden continuar capturant publicacions i gestionant la seua informació. 

Amb Web of Science Researcher profile, l’investigador pot, des d’un únic lloc, realitzar el seguiment de les seues publicacions i les mètriques de cites, controlar el seu treball com a editor o les seues revisions d’experts per a revistes, conferències i patrocinadors.

Per a més informació, es poden consultar les pàgines faciltades per la WoS:

https://fileshare.clarivate.com/training/wosg/researcher-profiles/#/

http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-researcher-profile.html