Clarivate acaba de fer públics els JCR corresponents a 2021. Les dades de les revistes en aquesta edició mostren variacions considerables respecte a edicions anteriors, a causa de dos factors:

  • En primer lloc, per primera vegada es comptabilitzen els articles en Early Access Content com a ítems citables. Els Early Access Content són treballs revisats i publicats, però encara sense volum ni número de la revista assignats. El fet de considerar aquests treballs, en augment des de 2017 a Web of Science, com a articles citables, ha modificat els JIF de les revistes que els publiquen.
  • A més, aquesta edició ens mostra també uns JIF disparats a moltes revistes de l’àmbit de la Salut, ates que per primera vegada recopila les cites de 2020 i, per tant, reflecteix la hiperproducció científica que vam viure motivada per la pandèmia (The Lancet, número 1 a la categoria MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, mostra el major IF: 202.731 ) Aquesta circumstància afecta també a altres categories de JCR, com ara les d’Economia (on els JIF pugen fins  a 10 punts a algunes revistes), Agricultura, etc.

En total, aquesta nova edició incorpora més de 21000 revistes, i només ha suprimit 5, per tal de garantir la integritat dels informes.

Des del Servei de Biblioteques, treballem per actualitzar el més prompte possible la nostra eina On Publicar per oferir les noves dades dels JCR.