SCImago Research Group acaba de publicar els indicadors SJR corresponents a 2021. Es poden consultar a l’adreça scimagojr.com

Globalment, són 27.339 fonts les arreplegades en SJR, un descens notable respecte a 2020 (34.169). Aquest descens s’ha produit en la tipologia Conferences and Proceedings mentre que el nombre de revistes baixa lleugerament (-140 títols). D’altra banda, Espanya compta amb 700 revistes en 2021 (696 en 2020).

  2020 2021
All Types 34169 27339
Journals 26496 26356
Book Series 672 545
Conferences & Proceedings 6709 169
Trade Journals 291 269