Revista PSICOLOGICA en acces obert diamant

La revista Psicológica ha sigut rellançada com a revista d’accés obert diamant i publicarà els seus articles exclusivament en DIGITAL.CSIC, repositori institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques. 

Fundada en 1980 en la Universitat de València, va esdevindre la revista senyera de la Societat Espanyola de Psicologia Experimental (SEPEX). Des de 1998 ha sigut una revista electrònica d’accés obert. 

Les revistes d’accés obert diamant no cobren als lectors ni als autors, sinó que disposen de fons externs provinents d’institucions acadèmiques i/o societats científiques. 

Psicologica està financiada per la Universitat de València i per SEPEX i la implementació  del model de publicació i revisió per parells de la revista compta amb el suport de l’organització Open Scholar i el programari OPRM. 

Revista PSICOLOGICA en accés obert diamant

Traduce »