Segons informa ANECA, es preveu que les sol·licituds per a l’avaluació de l’activitat investigadora (sexennis) es presenten a través de la seu electrònica de l’agència del 17 de gener al 7 de febrer de 2022. És convenient que vages avançant treball perquè hi ha poc temps per a preparar tota la documentació que necessites una vegada oberta la convocatòria. Revisa els següents punts per a tindre-ho tot enllestit:

  • Indicis de qualitat i cites rebudes de cadascuna de les teues publicacions. Des de l’1 d’octubre al 10 de desembre, la Biblioteca ha enviat més de 300 informes amb indicis i cites de les publicacions. Si ens has sol·licitat el teu informe, ja tens fet gran part del treball.
  • Revisió de criteris. En els primers dies de termini de presentació de sol·licituds, ANECA programarà trobades en línia a través del seu espai #ConversacionesconANECA. Es realitzaran quatre edicions per a explicar barems i detalls del procediment. Els criteris no pateixen modificació substancial, per la qual cosa convé que revises els de l’anterior convocatòria.
  • Perfils d’investigador creats i revisats: ORCID, Google Scholar… Dona molt mala imatge per tindre el perfil de Google Scholar amb publicacions alienes, duplicades o amb errades ortogràfiques.
  • Curriculum vitae normalitzat. Pots fer servir l’aplicació informàtica CURRICUL@ de la plataforma GREC. L’aplicació CURRICUL@ permet actualitzar i gestionar el currículum propi, així com exportar-lo en diversos formats, entre els quals destaca el format CVN (Curriculum Vitae Normalitzat).
  • Identificació amb Cl@ve i signatura en la seu electrònica. Per a accedir als tràmits, recorda que necessitaràs el teu certificat electrònic (incloent el DNI-e) i disposar de signatura amb certificat en el teu equip o navegador (és imprescindible tindre instal·lada Autofirma). La UV ofereix la tramitació del certificat de signatura electrònica.
  • Tria les teues 5 millors publicacions més 2 substitutòries. Les anteriors convocatòries especifiquen que no s’accepten publicacions acceptades o en tràmits, totes han d’estar publicades.

Si necessites ajuda per a crear o revisar els teus perfils d’autor, o si tens el teu informe d’indicis de la Biblioteca i necessites algun aclariment, pots contactar-nos a través de Biblioteca Respon.