El passat 1 d’octubre, en el marc de les «Conversaciones con ANECA» es van avançar alguns dels criteris que les diferents comissions estan treballant per incloure en les pròximes convocatòries d’avaluació.

Per una banda, es van fer públics els nous «Principios y directrices de la evaluación de la investigación» que regiran les pròximes convocatòries d’acreditació i sexennis (i que cada comissió adaptarà a les circumstàncies concretes de la seua àrea de coneixement) i, a més, es va presentar un «Informe de revistas Open Access» amb un estudi de les publicacions presents en JCR que presenten, segons ANECA, «comportaments no estàndar«, i una freqüència en la manifestació d’aquestos comportaments (esporádico, repetido, constante).

D’aquest estudi s’extrau una llista de revistes, quasi totes presents a l’edició Science de JCR. Els treballs publicats a aquestes revistes, segons va informar ANECA, encara es valoraran en la próxima convocatòria de sexennis, però s’analitzaran de manera especial a partir de 2022, tal com s’explica al document de «Principios y directrices…», a la directriu 19 (D19) : los trabajos publicados en estas revistas... serán objeto de especial análisis, que podrán llevar a una rebaja de su consideración o la no aceptación de los mismos. Esta consideración especial, que deberá detallar cada comisión o comité, será efectiva para aportaciones realizadas a partir de 2022.

Pots consultar la presentació sencera d’ANECA ací.