El Servei de Biblioteques i Documentació ofereix el seu servei Suport + Indicis al personal investigador de la UV que es presenta enguany a la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de la CNEAI (sexennis). 

Aquest servei gratuït té com a objectiu ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li un informe elaborat per la Biblioteca amb els indicis de qualitat de les seues publicacions científiques (indicadors bibliomètrics i cites).

Durant la convocatòria de sexennis 2021, el servei està dirigit a tot el PDI de la UV, independenment del camp CNEAI pel qual es presente, i es limita a la capacitat de cada biblioteca.

Per tal de conèixer les figures de PDI que poden sol·licitar l’avaluació de la seua activitat investigadora, es pot consultar la pàgina de RRHH PDI.

El termini general de recepció de sol·licituts durarà des de  l‘1 d’octubre fins el 15 de novembre de 2021.

Consulta les condicions del servei i com demanar el teu informe en Suport + Indicis per a sexennis.