L’aliança Fit-Forthem, en la qual participa la Universitat de València, reuneix a 7 universitats europees, i té com a objectiu promoure accions d’I+D+I, gestió de la recerca, promoure la co-creació de ciència i reduir les desigualtats entre els països membres mitjançant una política de compartir bones pràctiques i recursos.

El SBD participa en una de les línies de treball del projecte, la promoció de la ciència oberta, i és precisament dins aquesta línia on s’ha identificat el servei de suport a la investigació “On publicar” i “On no publicar” com un exemple de bona pràctica en el camp de la ciència oberta.

El servei es descriu al projecte com una eina de suport en el procés de selecció de revistes, incidint en el seu valor per oferir informació sobre les polítiques d’accés obert, les taxes APC, els descomptes i acords que ofereixen les revistes, o la detecció de possibles fraus en revistes en obert.

La possibilitat de reproducibilitat i l’impacte entre els nostres investigadors, han estat clau per tal d’identicar aquestos serveis com a bones pràctiques que altres universitats poden desenvolupar.

Les bones pràctiques a les universitats «Fit-Forthem» es recopilaran a un llibre que s’editarà en acabar el període establert per a l’aliança.