L’eina «On publicar» destinada als investigadors de Ciències de la Salut, s’ofereix ja actualitzada amb la informació corresponent al JCR 2020.

«On publicar» ofereix al personal investigador tota la informació necessària per a triar la publicació més adient, segons els criteris d’avaluació de la investigació en Salut (sexennis i acreditació) i les imposicions del finançament (polítiques d’accés obert de les revistes).

A més, aquesta nova actualització inclou tota la informació referida als acords transformatius signats per la UV, i es destaquen també aquelles revistes que no cobren taxes APC per altre tipus de convenis (amb societats mèdiques, etc.). D’aquesta manera, el personal investigador pot decidir on publicar, no només tenint en compte criteris de qualitat, sinó també, de descomptes parcials o totals en les taxes APC.

Qualsevol dubte sobre «On publicar» podeu adreçar-lo a La Biblioteca Respon.