El 30 de juny l’empresa Clarivate ha fet pública la nova edició de JCR, corresponent a 2020.

Aquesta edició aporta moltes novetats, tant de forma (nova pàgina d’accés, gràfics més acurats, eliminació dels títols duplicats de revista quan estan en diferents edicions de JCR) com de contingut, amb la inclusió de totes les revistes presentes a Web of Science, tinguen o no factor d’impacte (incloent-hi aquelles que estan indexades a ESCI), i la creació d’una nova mètrica, el Journal Citation Indicator (JCI). Aquesta mètrica es calcula per a totes les revistes presents a Web of Science, d’acord amb el Category Normalized Citation Impact (CNCI), o factor d’impacte normalitzat, dels tres anys precedents.

A més, a partir de 2020 JCR pren com a data de referència per sumar les cites, la d’Early Access de l’article, i no la data definitiva de publicació.

L’accés a la nova edició de JCR està disponible al nostre catàleg, i totes les dades estaran prompte disponibles a l’eina «On publicar«.