Acord amb Springer Nature per a publicar en Accés Obert

El CSIC i CRUE Universitats Espanyoles han signat un acord amb l’editorial Springer Nature que permetrà als científics de totes dues institucions publicar en accés obert els articles acceptats en 2.300 revistes híbrides del catàleg de Springer Nature i Adis, amb l’excepció de les famílies de publicacions Nature Journals, Academic Journals i Palgrave.

A més, la comunitat investigadora del CSIC i de CRUE tindrà accés a la lectura de tot el contingut publicat en Springer.

Durant els seus quatre anys de vigència, fins a desembre de 2024, aquest acord cobrirà entorn del 86% dels articles publicats pels autors de correspondència del CSIC i de les universitats espanyoles.

Les condicions de l’acord i la selecció de revistes estan disponibles a la pàgina Pagar per publicar.

Per a consultar qualsevol dubte, pots adreçar-te a nosaltres mitjançant  Biblioteca Respon.