Us informem que ja tenim actiu el nou acord transformatiu signat entre CRUE-CSIC i l’editorial Elsevier.

L’acord suposa un accés gratuït als continguts de les revistes de la Freedom Collection d’Elsevier, i el més important per als investigadors UV, descomptes del 100% de les taxes APC a una selecció de revistes híbrides de l’editorial holandesa.

Les condicions de l’acord i la selecció de revistes estan disponibles a la pàgina Pagar per publicar.

Per consultar qualsevol dubte, pots adreçar-te a nosaltres mitjançant La Biblioteca Respon.