La Universitat de València, mitjançant l‘acord transformatiu negociat per CRUE i CSIC, ofereix els seus investigadors la possibilitat de publicar a les revistes híbrides de Wiley sense haver d’abonar taxes APC.

L’acord és un piloto per a 2021, amb possibilitats de renovar-se per dos anys més, i cobreix el 100% de les taxes APC de les revistes híbrides de Wiley, fins acabar la bossa de diners prevista en l’acord.

Tens tota la informació, amb les instruccions per als autors i el llistat de revistes, a Pagar per publicar.