Sexennis d’investigació: orientacions i barems aplicats pels comités

ANECA ha publicat les orientacions aplicades pels 14 comités avaluadors en la convocatòria 2019 de sexennis d’investigació. El document inclou la baremació que els comités apliquen en funció dels indicis de qualitat de les publicacions, tret dels camps de Dret, d’Economia i d’Art, Geografia i Història.

Una vegada constituïts els nous comités, es publicaran les orientacions 2020 abans del 15 d’abril.

Pots descarregar ací el PDF del document: Orientaciones aplicadas por los comités evaluadores en la convocatoria 2019 de sexenios de investigación.