Publicada la convocatòria d’avaluació de la investigació AVAP, adreçada al personal investigador Contractat Doctor que desenvolupa la seua recerca a la Universitat de València.

La convocatòria, aprobada per Resolució del Rectorat de 29 de desembre, està adreçada al personal investigador doctor de la Universitat de València, així com al personal dels subprogrames «Ramón y Cajal», «Juan de la Cierva» i altres programes d’excel·lència, que investiguen a la Universitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 al 31 de gener de 2021, i la documentació es lliurarà de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la Universitat.