Els fraus editorials són un dels problemes més importants que troben els investigadors i les investigadores a l’hora de publicar: quan es tria una revista fraudulenta, es perden els diners que costa publicar, i es perd el temps empleat en redactar l’article, ates que aquestes revistes no ofereixen revisions, i pràcticament cap d’elles presenta indicis de qualitat avaluables per les agències.

Les publicacions fraudulentes són especialment nombroses a l’àrea de Salut, on els projectes exigeixen la publicació en obert, i les revistes, les taxes per sufragar-lo. Des de la Biblioteca, us oferim la nostra eina “ON NO PUBLICAR” per a l’anàlisi de fraus editorials en Salut. L’eina proporciona un recull de publicacions fraudulentes documentades, i els indicis que donen suport a aquest frau: està la revista indexada a JCR? compleix els criteris exigits per ICJME? etc.

L’eina està actualitzada en data de desembre de 2020, esperem que us resulte útil.

Si tens qualsevol dubte al voltant de possibles fraus editorials, pots adreçar-te a nosaltres mitjançant La Biblioteca Respon.