El dissabte 19 de desembre es va publicar al BOE la “Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora”.

Destaquem:

  • El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’11 al 31 de gener, i els formularis i els seus annexos s’han de omplir i enviar mitjançant la seu electrónica d’ANECA.
  • Els criteris d’avaluació no han variat respecte d’anteriors convocatòries: es poden consultar a la “Resolución de 30 de octubre de 2020 de CNEAI
  • La convocatòria manté la seua estratègia per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones, reconeixent a les persones amb permisos de paternitat o maternitat, en excedència per cura de fills/es o d’altres familiars, o en situació de violència de gènere, per tal que puguen prorrogar un any l’últim sexenni viu, per cada permís o excedència que hagen tingut.

Recordeu que el nostre servei d’anàlisi per a sexennis Suport + Indicis s’ha ampliat fins el pròxim 23 de desembre. I sempre podéu consultar-nos mitjançant La Biblioteca Respon