El 31 de juliol s’ha llançat la nova versió de la base de dades Sherpa /ROMEO. Aquesta eina analitza les polítiques d’accés obert de les revistes dels principals grups editors, per la qual cosa és molt útil per  confirmar si es compleixen els requisits d’una revista a l’hora de dipositar un treball a un repositori, o si la publicació en una revista compleix amb les criteris exigits per les agències finançadores, entre d’altres.

La principal novetat d’aquesta nova versió  és la desaparició dels colors que sempre havia utilitzat Sherpa/ROMEO per designar les diferents polítiques. Tal com s’explica a aquesta nova versió, les polítiques d’accés obert s’han complicat i diversificat, raó per la qual la nova versió de Sherpa ofereix una anàlisi de les possibilitats que ofereix la revista per al dipòsit de cada versió d’un treball (acceptat, revisat, publicat)

Per a qualsevol dubte al voltant de la política editorial d’una revista, pots consultar a La Biblioteca Respon.