Ja està disponible l’eina «On publicar» actualitzada amb les dades de JCR 2019. L’objectiu d’aquesta eina és oferir els investigadors/es de les àrees de Salut un panorama el més complet possible de les revistes de les seues disciplines, amb tota la informació rellevant que necessiten a l’hora de triar una revista per publicar els seus papers. Les dades que s’ofereixen atenen a l’avaluació de la recerca en les especialitats de Salut, juntament amb altres dades que també són importants en aquestes àrees, com ara la quantitat a abonar en concepte d’APC o la política d’accés obert.

Amb l’actualització d’enguany, s’ofereix també la dada de les revistes que estan presents a JCR 2019 i no cobren res per publicar (143 en aquesta edició, en totes les categories). 

Per a qualsevol dubte al voltant d’on publicar, pots escriure-nos a La Biblioteca Respon.