El 29 de juny s’ha llançat la nova edició dels JCR, corresponent a 2019. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor (JIF) i en les cites rebudes per les publicacions. Aquesta nova edició incorpora un total de 12.171 revistes (351 de nova inclusió), amb el seu contingut indexat a Web of Science.

La nova edició incorpora com a novetat la classificació dels articles citats en funció de la seua modalitat d’accés, distinguint entre articles de revistes «Gold», revistes «híbrides» i de suscripció:

Un total de 125 revistes espanyoles s’han indexat al JCR 2019, i un total de 33 s’han quedat fora de la nova edició per acumulació no justificada de citacions.

Pots consultar la nova edició del JCR ací.