Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): formació en línia

La Biblioteca de Ciències Socials ha programat la formació en línia Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): com preprar una sol·licitud d’avaluació. Comisions D14, D15 i D18, destinada al Personal Docent i Investigador (PDI).

Aquest curs està destinat al PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat.

Programa

Part 1 (General, 1 hora)

 • El programa ACADÈMIA: característiques generals.
 • Categories de mèrits i la seua qualificació.
 • L’aplicació informàtica i la tramitació de sol·licituds.

Part 2 (específica, 2 hores)

 • Mèrits avaluables en investigació.
 • L’acreditació de la qualitat en les publicacions: indicis de qualitat en revistes, articles, llibres i capítols.
 • Els índexs de cites, les bases de dades i els llistats de revistes acreditades.

Persones destinatàries

PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat en les àrees de la:

Comissió D14 Dret
Dret Administratiu; Dret Civil; Dret Constitucional; Dret del Treball i de la Seguretat Social; Dret Eclesiàstic de l’Estat; Dret Financer i Tributari; Dret Internacional Privat; Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals; Dret Mercantil; Dret Penal; Dret Processal; Dret Romà; Filosofia del Dret; Història del Dret i de les Institucions.

Comissió D15 Ciències Econòmiques i Empresarials
Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa; Economia Aplicada; Economia, Sociologia i Política Agrària; Fonaments d’Anàlisi Econòmica; Història i Institucions Econòmiques; Comercialització i Investigació de Mercats; Economia Financera i Comptabilitat; Organització d’Empreses.

Comissió D18 Ciències Socials
Antropologia Social; Ciència Política i de l’Administració; Sociologia; Treball Social i Serveis Socials.

PDI de l’àrea de Dret (D14)

 • Dia i hora: dilluns 22 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de CC Econòmiques i Empresarials (D15)

 • Dia i hora: dijous 25 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de Ciències Socials (D18)

 • Dia i hora: divendres 26 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

Formació NO reglada (no s’expedeix cap certificació).

Si teniu quelsevol dubte, contacteu amb la vostra Biblioteca.