La Universitat de València, número 178 del món en nombre d’articles científics publicats, segons Nature *INDEX

El Nature *INDEX, una base de dades sobre personal investigador i articles d’investigació bàsica publicats en Ciències Naturals, ha destacat en la seua edició de 2020 a la Universitat de València, a més, com a tercera d’Espanya i número 70 d’Europa en nombre d’articles publicats. També es situa en similars paràmetres en el recompte fraccionat, que atén el percentatge d’autors de cada institució i el nombre d’institucions afiliades per article. Per matèries, la UV és segona d’Espanya en Física per nombre d’articles i primera en Química en el recompte fraccionat.

Les dades es recullen de 82 revistes científiques d’alta qualitat en l’àrea de Ciències Naturals, que representen menys del 4-5% de les revistes que cobreixen les Ciències Naturals en la Web of Science però prop del 30% del total de cites de les revistes de Ciències Naturals.

Més informació: Servei d’Análisi i Planificació (https://links.uv.es/j2leoSo)