Avaluacions ANECA

ANECA anuncia que les comissions del programa ACADEMIA continuen treballant de manera telemàtica amb els expedients que van entrar abans de l’estat d’alarma. Hui dia hi ha expedients presentats al setembre de 2019 sense activar ni resoldre. En total, fins a la data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, hi havia 1970 expedients presentats sense avaluar, dels 21 comités. A fi de poder continuar treballant de manera virtual durant el període d’alarma, s’ha dissenyat un procediment perquè les persones sol·licitants puguen pujar la documentació justificativa a una plataforma i poder activar els seus expedients. S’està procedint per rigorós ordre d’entrada en l’ANECA.

D’altra banda, el programa PEP també ha continuat les seues reunions de manera virtual. En aquest cas s’han avaluat més de mil expedients. El temps de resposta mitjana és de quatre mesos des de l’entrada de la sol·licitud en un registre públic.

Un dels programes més complexos està sent el d’avaluació dels sexennis de transferència de la convocatòria de l’any 2018, havent-se rebut 16844 sol·licituds, una xifra considerablement superior a la corresponent als sexennis d’investigació, que solen situar-se al voltant de les 8000. Al desembre de 2019 es van resoldre 1895 sol·licituds. Per a la reunió del Ple de la CNEAI del pròxim 15 d’abril esperen haver resolt més del 70% de les sol·licituds i per a finals d’abril esperen tindre avaluades totes les sol·licituds.

Més informació en la nota de premsa.