Com diferenciar la contribució de cada coautor en un document acadèmic

Figurar com a autor en un article de revista no sols permet incloure l’article en el nostre CV, sinó que totes les citacions posteriors s’acumulen per a cada coautor per igual, sense importar la seua contribució. D’altra banda, existeix un interés creixent entre els investigadors, les agències de finançament, les institucions acadèmiques, els editors i les editorials per augmentar tant la transparència com l’accessibilitat de les contribucions a la investigació.

CRediT (Contributor Rols Taxonomy) de CASRAI és una taxonomia que inclou 14 rols que descriuen la contribució específica de cada contribuent a la producció acadèmica.

Hi ha una llarga llista d’editorials que anuncien l’adopció de CRediT per a 1200 revistes, com ara Elesevier, BMJ, MIT Press, Oxford University Press, PLOS, Springer, Wiley, Wolters Kluwer, etc. Els autors dels articles d’aquestes revistes hauran de definir les seues contribucions en relació amb una taxonomia predefinida de 14 rols:

 

 • Conceptualització – Idees: formulació o evolució dels objectius i metes generals de la investigació.
 • Curació de dades – Activitats de gestió per a anotar (produir metadades), depurar dades i mantindre les dades de la investigació (inclòs el codi de programari quan siga necessari per a interpretar les pròpies dades) per al seu ús inicial i la seua posterior reutilització.
 • Anàlisi formal – Aplicació de tècniques estadístiques, matemàtiques, computacionals o altres tècniques formals per a analitzar o sintetitzar dades d’estudi.
 • Adquisició de fons – Adquisició del suport financer per al projecte que condueix a aquesta publicació.
 • Investigació – Realització d’una investigació i procés d’investigació, realitzant específicament els experiments o la recol·lecció de dades / evidència.
 • Metodologia – Desenvolupament o disseny de la metodologia; creació de models.
 • Administració del projecte – Responsabilitat de gestió i coordinació de la planificació i execució de l’activitat d’investigació.
 • Recursos – Subministrament de materials d’estudi, reactius, materials, pacients, mostres de laboratori, animals, instrumentació, recursos informàtics o altres eines d’anàlisis.
 • Programari – Programació, desenvolupament de programari; disseny de programes informàtics; implementació del codi informàtic i dels algorismes de suport; prova dels components de codi existents.
 • Supervisió – Responsabilitat de supervisió i lideratge en la planificació i execució d’activitats d’investigació, incloent la tutoria externa a l’equip central.
 • Validació – Verificació, ja siga com a part de l’activitat o per separat, de la replicabilitat/reproducció general dels resultats/experiments i altres productes de la investigació.
 • Visualització – Preparació, creació i/o presentació del treball publicat, específicament la visualització/presentació de dades.
 • Redacció – esborrador original – Preparació, creació i/o presentació del treball publicat, específicament la redacció de l’esborrany inicial (incloent la traducció substantiva).
 • Redacció – revisió i edició – Preparació, creació i/o presentació del treball publicat pels membres del grup d’investigació original, específicament revisió crítica, comentari o revisió, incloent les etapes prèvies o posteriors a la publicació.

En detallar el paper de cada autor en la investigació, s’ajuda a tots els autors a rebre un reconeixement més just per la seua contribució personal a l’avanç de la ciència, sent particularment vital per als investigadors més novells, aportant una sèrie de beneficis importants i pràctics a l’ecosistema de la investigació en general, com ara:

 • Ajudar a reduir el potencial de disputes entre autors.
 • Donar suport a l’adhesió als processos i polítiques d’autoria/contribució.
 • Permetre la visibilitat i el reconeixement de les diferents contribucions dels investigadors, particularment en treballs de múltiples autors.
 • Donar suport a la identificació dels revisors i de l’experiència específica.
 • Donar suport a la concessió de subvencions permetent als finançadors identificar més fàcilment als responsables de productes, desenvolupaments o avanços específics de la investigació.
 • Millorar la capacitat de rastrejar els productes i les contribucions dels especialistes en investigació i els beneficiaris de les subvencions.
 • Identificar fàcilment als possibles col·laboradors i les oportunitats d’establir xarxes d’investigació.
 • Nous desenvolupaments en la gestió de dades i la nanopublicació.
 • Informar la “ciència de la ciència” (“meta-research”) per a ajudar a millorar l’eficàcia i l’efectivitat científica.
 • Possibilitar nous indicadors del valor de la investigació, l’ús i la reutilització, el crèdit i l’atribució.