S’ha publicat a la pàgina web del personal d’investigació la resolució de convocatòria, el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per l’AVAP. El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 28 de desembre de 2017 i finalitzarà el 31 de gener de 2018. La convocatòria va dirigida a les següents figures:

• Personal investigador doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València.

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Ramón y Cajal”.

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Juan de la Cierva”.

• Personal investigador Doctor d’altres programes d’excel·lència con ara els beneficiaris a títol individual de projectes finançats per l’European Research Council (ERC) o de les “MSCA individual Fellowships” de la Comissió Europea.