Mes: febrero 2017

Accés obert? als articles publicats en revistes d’Elsevier

200px-Elsevier.svgL’abonament de les taxes APC per part dels autors és el requisit que les revistes imposen per a publicar els articles en obert. Aquestes taxes cobreïxen les despeses d’edició que no arriben a les editorials via suscripció, atès que parlem de revistes d’accés obert.

Bé, doncs en aquesta ocasió ens fem ressó d’una informació compartida per un investigador que ha tingut la experiència d’enviar un article a una revista d’Elsevier, abonar les taxes APC i després haver de pagar per a poder accedir a l’article. És a dir, l’editorial ha cobrat l’accés al treball dues vegades, contravenint la voluntat de l’autor.

Sembla que no és la primera vegada que aquesta editorial incorreix en aquest tipus de pràctiques. Des del nostre bloc, encoratjem els investigadors a revisar els contractes signats a l’hora de publicar i a denunciar aquestes situacions, per tal d’evitar la manca d’ètica editorial o les practiques “dubtoses”.

Mèrits i criteris en el nou sistema d’acreditació

Vídeo explicatiu de l’ANECA sobre el nou procediment d’Acreditació Nacional: presentació de la seua estructura, comissió d’Acreditació, criteris d’avaluació i mèrits avaluables.


Consulta tota la informació disponible sobre ANECA al nostre blog. Hi trobaràs instruccions per a la sol·licitud i els criteris d’avaluació.

Publica en el British Medical Journal Case Reports

bmjEl Servei de Biblioteques i Documentació, a través de la subscripció institucional a la revista BMJ Case Reports i com a part de l’acord de llicència amb l’editor, ofereix ara els costos de publicació gratuïts per als membres de la nostra comunitat universitària.
A l’hora d’enviar els articles, l’autor ha d’identificar-se amb el BMJ Fellowship Code, el codi institucional que correspon a la Universitat de València. Per a obtenir-ho o per a qualsevol consulta relacionada amb el tema, contacta amb la Biblioteca de Ciències de la Salut.
Instruccions per a autors (guia d’usuari i ajuda per a publicar casos clínics).