wos fecytPer a començar l’any 2017, FECYT, juntament amb Thomson Reuters (ara Clarivate Analytics), ha organitzat el primer cicle de formació online gratuït de les bases de dades de la Web of Science amb l’objectiu de seguir fomentant el seu ús, i així donar a conèixer les últimes novetats introduïdes.
Aquest període de formació es realitzarà des del 6 al 10 de febrer del 2017 en diferents horaris i continguts.
Per a la realització del curs és necessària realitzar prèviament la Inscripció.

  • Novetats en la Web of Science (noves versions JCR i ESI)
  • El gestor de referències Endnote (versió en línia)
  • Unificació de signatures d’autors, sol·licitar una correcció d’article i signatura d’organitzacions
  • Cercar la producció científica d’autors i l’avaluació amb mètrics de cites
  • L’avaluació de revistes amb mètriques en Journal Citation Reports (nova versió)
  • Identificar el més citat de WOS amb Essential Science Indicators (nova versió)