ACADEMIAEl procediment d’acreditació per a l’accés als cossos universitaris, regulat pel RD 415/2015, té oberta la presentació de sol·licituds a través de la Seu Electrònica del MECD.

El Programa ACADEMIA, a través de les seues Comissions d’Acreditació, duu a terme el procés d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris de Professor Titular d’Universitat i Catedràtic d’Universitat.

Els destinataris d’aquest programa són els Doctors, Professors Titulars d’Escola Universitària, Professors Titulars d’Universitat i Professors d’Universitats d’Estats Membre de la Unió Europea.

Pots consultar en la pàgina de ANECA els criteris d’avaluació, la nova composició de les comissions d’acreditació i la guia d’ajuda Academia 3.0

És molt important que abans d’utilitzar l’aplicació informàtica, consultes les instruccions.

Si necessites més informació sobre el procés d’acreditació, visita la nostra pàgina en aquest blog i recorda que pots contactar amb el Servei de Suport a la Investigació de la teua Biblioteca.