INVESTIGUES? AIXÒ T'INTERESSA

 

Les biblioteques de la UV t’ofereixen una selecció de recursos destacats per a la teva investigació

 

Agències

CNEAI és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis. La convocatòria anual estableix els criteris i el període de presentació de sol·licituds.

El Programa ACADEMIA duu a terme el procés d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris de Professor TU i CU. La convocatòria està oberta tot l’any.

El Programa PEP avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica per a l’accés a les figures de professor universitari contractat. La convocatòria està oberta tot l’any.

L’AVAP avalua l’activitat docent i investigadora de les figures de professor contractat prèviament a la seua contractació per part de les universitats de la Comunitat Valenciana. La convocatòria és anual.

Repositoris

Zenodo és un dipòsit de dades d’investigació creat per OpenAIRE i el CERN per proporcionar un lloc per als investigadors a dipositar conjunts de dades.

Figshare  és un dipòsit digital en línia on els investigadors poden preservar i compartir els resultats de la seva recerca, incloent figures, conjunts de dades, imatges i vídeos.

RepositoryR3Data (re3data.org) és una eina de Ciència Oberta que ofereix als investigadors, organitzacions de finançament, biblioteques i editors una visió general dels repositoris internacionals existents per a les dades de recerca.

RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament la Recerca i la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València  i respon al compromís de la Universitat amb el moviment d’accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 Setembre de 2008).

Dryad és un repositori disciplinari internacional de dades subjacents a publicacions científiques i mèdiques. Dryad és un repositori curat d’ús general que fa que les dades siguin recognoscibles, lliurement reutilitzables i que es puguin citar.

Base de dades en línia que ofereix accés gratuït a una gran i creixent col·lecció de literatura de recerca biomèdica.

Repositori institucional d’accés obert del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, qué conté la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

El Repositorio Institucional de Salud de Andalucía reuneix tota la producció intel·lectual i científica generada pels professionals del Sistema Sanitari Públic d’Andalusia, com a resultat de la seva activitat assistencial, investigadora i de gestió.

Indicadors per l’Avaluació

El FI es calcula dividint el nombre de cites fetes als articles publicats en els dos anys anteriors pel nombre total d’articles publicats en aquest període. El trobem al Journal Citation Reports (JCR). Consulta la guia.

El quartil d’una revista es calcula dividint la llista de revistes ordenades per FI de major a menor en 4 parts iguals de manera que cadascuna de les parts engloba el 25 % d’aquestes. Les revistes amb FI més alt se situaran en el Q1. Les que ocupen les posicions centrals en el Q2 i Q3, i les d’impacte més baix en el Q4.

El SJR expressa el nombre d’enllaços que una revista rep a través de la citació ponderada dels seus documents, en relació amb el nombre de documents publicats l’any per cada publicació. La ponderació de les cites es fa en funció de les que rep la publicació citadora. El trobem en Scimago Journal Rank i en la base de dades Scopus.

Un investigador o revista tenen un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. El trobem en la Web of Science, Scopus i Google Scholar. Consulta la guia.

És un índex basat en el nombre de vegades que els articles publicats en els cinc anys anteriors han sigut citats en el present any. Elimina les autocites i dóna més valor a les cites aparegudes en les revistes més importants. Normalized Eigenfactor Score converteix l’índex Eigenfactor Score en una puntació multiplicativa d’1. Els trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Mesura l’impacte contextual de les cites ponderant-les segons el nombre total de cites en una determinada àrea temàtica. El trobem en la base de dades Scopus.

És un indicador que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d’abast internacional o en repertoris d’avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d’informació de rellevància internacional. El trobem a MIAR.

Calcula la freqüència amb la qual els articles publicats per una revista són citats en el mateix any. Es calcula dividint el nombre de cites a articles publicats en un any donat pel nombre d’articles publicats en aqueix mateix any. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Mesura el prestigi de la revista a partir de les citacions rebudes durant els últims cinc anys. El trobem al Journal Citation Reports (JCR).

Identificadors i perfils d'autor

Amb prou repercussió de normalització internacional, ORCID proporciona un identificador digital únic i persistent per a autors de l’àmbit científic i acadèmic. +info.
ORCID és una organització internacional sense ànim lucratiu.

El repositori institucional de publicacions de la UV, ofereix la creació d’un perfil d’autor quan detecten que l’investigador ha dipositat més de deu publicacions. +info.
Aquest repositori està gestionat pel Servei de Biblioteques i Documentació.
Els repositoris institucionals són fonts principals d’alimentació de grans cercadors com Google Scholar i per tant proporcionen una enorme visibilitat.

Dialnet és un dels majors portals bibliogràfics del món, dóna gran visibilitat a la literatura científica hispana. La pàgina d’autor en Dialnet es genera si té publicacions, no la crea l’autor i no mostra tota la producció. S’accedeix per l’índex d’autors.

+info

Pots demanar a la teua biblioteca la revisió del teu perfil i la inclusió de les teues publicacions des d’ací

Scopus és una base de dades de bibliografia científica amb anàlisi de cites dels articles de revistes. La pàgina web de l’autor no la crea ell,  es genera quan existeixen en la base de dades publicacions de l’autor.  L’actualització amb nous treballs es fa automàticament quan s’incorpora nova producció científica d’un autor. 

Pots demanar a la teua biblioteca la correcció de la/les forma/es del teu nom d’autor a Scopus. O utilitzar aquesta guia.

+info

La Web of Science ha integrat els perfils existents a Publons i ara es poden consultar i gestionar des de la pàgina d’inici de la WoS només amb un compte d’usuari. Les publicacions s’actualitzen automàticament i el perfil d’investigador es pot enllaçar amb l’identificador ORCID.

+info

Com a cercador Google especialitzat en trobar literatura científica-acadèmica, indexa editorials, biblioteques, repositoris, bases de dades bibliogràfiques, etc. Així és interesant registrar-se com autor, doncs millora la visibilitat de l’autor i les seues publicacions (cites, enllaços a les publicacions, etc.). +info.

© 2024

Tema por Anders NorenArriba ↑

Translate »