Descomptes per publicar en obert

 

Actualment la Universitat de València ofereix a la comunitat universitària descomptes per a publicar en obert en:

Editorial/Revista Tipus de descompte
 MDPI 10% de descompte en les taxes APC en totes les revistes d’aquesta editorial, per participació de la UV al programa institucional d’aquesta editorial
 PNAS Publicar en OA abonant 350 $ menys en concepte de taxes APC, com a part de l’acord amb el distribuïdor
 BMJ Case Reports Publicar en obert mitançant el Fellowship Code* que us identifica com a membre de la Universitat de València, com a part de l’acord de llicència amb l’editor
 SCOAP3 Publicar en obert de manera gratuïta a les 11 revistes de física d’altes energies agrupades dins aquest projecte, del qual forma part la UV des de 2014

*Demanar mitjançant La Biblioteca Respon

Sorry, the comment form is closed at this time.