L’autor

 

El fet que un autor siga reconegut dins de la comunitat científica comença per qüestions tan bàsiques com:

  • La forma en què signa els seus treballs i el que el seu nom aparega sempre unit al de la institució on realitza el seu treball. En el vostre cas, la Universitat de València.
  • La utilització de perfils d’investigador en els quals s’agrupe tota la seua producció científica.
  • La correcta i completa elaboració del  seu curriculum vitae (CVN o CVA).
 Posted by at 8:09 am