Publicar una revista

 

Com publicar una revista electrònica: OJS

ojs_logo

OJS (Open Journal System) és el sistema que ofereix la Universitat de València als seus membres per a la publicació de revistes electròniques científiques. Permet la gestió editorial completa. La versió actual de la plataforma OJS de la Universitat de València és la v. 2.3.6.0

Si pertanys a la Universitat de València, ets editor o vols editar una nova revista científica i vols incloure-la en aquest portal pots sol·licitar-ho en la següent adreça: roderic@uv.es

Com sol·licitar l’ISSN

ban_ISSN

L’ISSN (International Standard Serial Number) és un codi numèric reconegut internacionalment que permet identificar de forma precisa la publicació seriada a la qual va associat.

L’ISSN s’assigna a qualsevol publicació seriada (revistes, periòdics, butlletins, informes, anuaris, directoris, etc.) editada en qualsevol suport (paper, on-line, CDROM, microfitxes…)

A Espanya la seua gestió correspon al Centro Nacional Español del ISSN, integrat en la Biblioteca Nacional.

L’assignació del nombre ISSN es pot realitzar quan la publicació està en curs, cessada o abans de la seua impressió. A més, és necessari sol·licitar un nou ISSN quan es produeix un canvi significatiu en el nom de la publicació.

La sol·licitud de l’ISSN es realitza a través del Centro Nacional Español del ISSN. Cal emplenar el formulari de sol·licitud i complir els requisits específics en funció del tipus de publicació:

El DOI: què és i com sol·licitar-lo

DOI_logo.svg

DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a les publicacions electròniques. Proporciona informació sobre la descripció dels objectes digitals (revistes, articles…) i la seua localització en internet, a través de metadades (autor, títol, dades de publicació…)

 

 

Criteris de qualitat de les revistes científiques

calidad-interior-cpp

Els editors de revistes científiques necessiten conèixer els requisits de qualitat establerts en els diferents esquemes d’institucions, organismes, bases de dades, etc. per a què les seues revistes obtinguen un reconeixement en el seu camp d’investigació en els processos d’avaluació i selecció.

 

 

  • Com obtindre el Segell de Qualitat FECYT

FECYT realitza una labor de suport a la professionalització i internacionalització de les revistes científiques espanyoles (ARCE). Així mateix, gestiona la plataforma electrònica de la Convocatòria d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles.
Les revistes que superen amb èxit el procés d’avaluació obtenen el Segell de Qualitat FECYT com a reconeixement de la qualitat editorial i científica. Aquest reconeixement ho atorga la FECYT per un període de tres anys des de la resolució definitiva de la convocatòria corresponent.

Trobaràs més informació en la web d’Avaluació ARCE, on es poden consultar les Bases de la convocatòria i la Guia d’avaluació per a conèixer detalladament les característiques i el procés.

  • Com incloure una revista en Latindex

El catàleg Latindex és un subconjunt de les revistes incloses en el Directori. Solament les revistes que complisquen un mínim dels criteris editorials establits per Latindex estan incloses en el catàleg, després de comprovar el nombre de característiques editorials complides per la publicació.

Si desitja incloure la seua revista en Latindex pot realitzar un pre-registre usant l’opció Enviament de dades o contactar als Coordinadors del seu país, que li indicaran el procediment que cal seguir.

 Posted by at 11:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.