Com incloure una revista en Scopus

 

scopusScopus inclou títols de més de 5.000 editors de tot el món. El seu Content Selection & Advisory Board (CSAB) revisa contínuament suggeriments i sol·licituds d’inclusió en la base de dades.

Abans de suggerir la inclusió d’un títol

Requisits mínims

 • La revista ha de comptar amb ISSN i publicar-se regularment, fidel a la periodicitat assenyalada. Almenys, ha de publicar un nombre a l’any.
 • L’antiguitat mínima exigida és de dos anys.
 • Els articles publicats han de ser originals (no publicats amb anterioritat), rellevants en la seua àrea, amb resums en anglès i avaluats per experts amb descripció d’aquest procés.
 • La revista ha de contenir un apartat que indique clarament el seu compromís amb l’ètica en la publicació.

Criteris de selecció

Política de la revista. Pes en l’avaluació 35%

 • Política editorial convincent.
 • Tipus d’avaluació dels articles.
 • Diversitat de l’equip editorial (geogràfica, institucions…)
 • Diversitat dels autors (geogràfica, institucions…)

Continguts. Pes en l’avaluació 20%

 • Contribució acadèmica al camp de coneixement.
 • Claredat dels resums.
 • Claredat dels articles: estructura, comprensió.
 • Claredat i conformitat amb els objectius de la revista.

Rellevància de la revista. Pes en l’avaluació 25%

 • Cites als articles de la revista reflectits en Scopus.
 • Rellevància de l’editor.

Regularitat. Pes en l’avaluacio 10%

 • Cumplir amb la periodicitat assenyalada.

Versiò electrònica. Pes en l’avaluació 10%

 • Continguts disponibles on-line.
 • Almenys la pàgina principal de la revista ha de estar disponible en anglés.
 • Qualitat de la web: disseny, navagabilitat, serveis afegits…

Sobre el procés

 • El Comitè Assessor de Continguts de Scopus està format per un grup internacional i independent d’investigadors i bibliotecaris que cobreixen les principals disciplines científiques.
 • Per a sol·licitar l’avaluació d’un títol, si reuneix les condicions mínimes, emplenem un formulari.
 • Les decisions, tant positives com a negatives, es comuniquen en un termini màxim de sis mesos, juntament amb les raons que les avalen.
 • L’expedient d’avaluació de la revista genera una referència que s’inclou en cada correu amb Scopus. És possible conèixer l’estat de l’avaluació d’una revista a través de la web i després d’introduir la nostra referència.
 • Scopus facilita la comunicació per email amb un servei específic: Scopus Title Evaluation Support (titlesuggestion@scopus.com)
 • S’afigen títols nous a Scopus dues vegades a l’any: gener (per als títols enviats abans de l’1 de Setembre de l’any anterior) i juliol (per als títols enviats abans de l’1 de Març del present any).
 • Per a més informació, acudir a la pàgina de Scopus – Selecció de continguts.

 

 Posted by at 10:01 am

Sorry, the comment form is closed at this time.