Accés Obert

 

En aquesta pàgina trobaras informació sobre els diversos aspectes del moviment d’accés obert. Es coneix com a accés obert, sovint referint-se al terme en anglès Open Access o les sigles corresponents OA, a l’accés lliure, immediat i sense restriccions de material digital educatiu o acadèmic, principalment aquell que prové de publicacions de recerca científica especialitzada amb avaluació per experts. L’accés obert implica que qualsevol usuari amb accés a Internet, en qualsevol moment, pot accedir a un article, llegir-lo, baixar-lo, desar-lo, imprimir-lo, emprar-lo, i fer-ne mineria de dades. Habitualment els articles en accés obert es troben sota llicències com ara les Creative Commons.

 

Què és l’accés obert?

Per accés obert a la literatura científica s’entén la seua lliure disponibilitat en Internet, permetent a qualsevol usuari la seua lectura, descàrrega, còpia, impressió, distribució o qualsevol altre ús legal de la mateixa, sense cap barrera financera, tècnica o de qualsevol tipus. L’única restricció sobre la distribució i reproducció seria donar als autors control sobre la integritat del seu treball i el dret a ser citat i reconegut el seu treball adequadament.

Definició de Peter Suber sobre Accés Obert (Guide to the Open Access Movement, 2004)

El moviment OA engloba no solament articles publicats en revistes sinó també un altre tipus de documents o objectes d’aprenentatge, com ara tesis doctorals, imatges, dades, documents audiovisuals, etcétera.

Els orígens del moviment OA cal cercar-los en el compromís social i científic a nivell internacional, avalat i ratificat en les següents declaracions:

Avantatges

 • Facilita l’accés gratuït a la recerca científica.
 • Incrementa la visibilitat de les obres, dels investigadors i de les institucions a les quals representen.
 • Augmenta l’impacte, la difusió i la divulgació de la recerca.
 • Permet als autors conservar la titularitat dels drets d’autor de les seues obres i establir les seues condicions d’ús.
 • Garanteix la preservació electrònica dels documents de recerca a llarg termini. 

Politiques i Normatives

Marc europeu

L’Accés Obert és impulsat per la Comissió Europea per a complir una de les cinc línies clau de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES). En aquest context ha sorgit el Programa Horizonte 2020, que promou el dipòsit en repositoris institucionals de la recerca, revisada per experts, finançat amb càrrec als pressupostos públics de la UE o dels països membres (clàusula 29.2 Grant Agreement).

Altres normatives europees:

 • 10 de gener 2008. El Consell de Recerca Europeu (ERC) va publicar unes directrius en les quals requereix que totes les publicacions de projectes finançats per l’ERC revisades per experts (peer-reviewed) siguen dipositades en un repositori i que estiguen en accés obert en un termini màxim de 6 mesos.
 • VI (2002-2006) i VII (2007-2013) Sisè i Setè Programa marc I+D de la Unió Europea.
 • A l’agost 2008 va iniciar el Programa Open Access pilot in FP7.
 • Al desembre 2009 va iniciar el projecte Open Access infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE).

Marc espanyol

 Com complir amb els mandats d’accés obert

L’accés obert fomenta la difusió de la literatura científica en internet al permetre que la recerca finançada públicament siga de domini públic.

La Declaració de Budapest estableix dues vies per a publicar en accés obert, principalment:

 • La via daurada, que es refereix a la publicació en revistes de Accés Obert, normalment revisades per experts.
  • Les revistes de tipologia OA més pura són aquelles en les quals l’autor reté el copyright sobre els seus treballs cedint els drets no exclusius de la seua publicació: no es paga per publicar i estan vinculades a institucions acadèmiques o societats professionals (consultar Directory of Open Access Journals).
  • Existeixen casos OA en els quals l’autor o institució paga per la seua publicació (exemples com la revista BioMed Central).
  • Un tercer model intermedi o híbrid, que es coneix com open choice, en el qual s’ofereix la possibilitat de pagar per publicar a canvi que el treball romanga en open access, juntament amb uns altres que no ho estan (tendència de les grans editorials com Elsevier, Springer, etc.)
 • La via verda: que consisteix en la difusió en repositoris institucionals o temàtics, fruit del compromís d’una institució per a fer visible la producció dels seus professors i/o investigadors.
  • En el cas de repositoris temàtics, en la major part dels casos és l’autor qui fa l’autoarxiu.
  • El dipòsit delegat és més freqüent en el cas dels repositoris institucionals, a través de les institucions a les quals estan lligats els autors, o bé a través de les pròpies biblioteques de les institucions.
  • No realitzen revisió per experts, però els continguts es revisen en altres instàncies.

 

Repositoris

Repositoris institucionals

Són els creats per les pròpies institucions per a dipositar els treballs derivats de la seua producció científica o acadèmica amb l’objectiu de fer-la visible, així com de preservar i difondre els documents allí dipositats. El repositori de la universitat de València és RODERIC.

Repositoris temàtics

La pàgina de la OAD (Open Access Directory) ofereix una llista molt completa de repositoris temàtics classificats per àrees de coneixement: Disciplinary repositories. Destaquem els següents:

 

Recursos d’informació en accés obert

Ací es troben una selecció dels principals recursos (directoris, editorials, etcètera) on buscar revistes científiques amb peer review publicades en accés obert.

Els articles publicats en aquestes revistes són accessibles de forma lliure sense cap cost de subscripció. Els investigadors poden publicar articles a canvi de pagar un import marcat per l’editorial. A diferència de les revistes de subscripció, l’autor normalment segueix sent titular dels drets d’explotació, la qual cosa li permet fer ús del seu article sense necessitat de demanar permís a l’editorial.

1. Directoris de revistes d’accés obert

2. Monografies en accés obert

3. Altres recursos d’informació

Es pot trobar més informació sobre Accés Obert en els següents enllaços que hem seleccionat: