beclipi

May 142018
 

La presència d’un article a PubMed, Medline o PubMed Central és molt important per a la visibilitat de la recerca en Salut. En aquest post posem al vostre abast alguns recursos que poden ser d’interès a l’hora de triar la revista a la qual enviar el vostre paper:

 

Més informació? La Biblioteca Respon

May 092018
 

L’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, centre mixt UV-CSIC, i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València organitza un curs/taller sobre Integritat i Ètica Científica per als pròxims dies 17 i 18 de març.

El curs, impartit per  Martín R. Aluja Schuneman, abordarà qüestions relacionades amb l’ètica a la publicació científica, a la revisió per experts, al finançament etc.

Mitjançant aquesta adreça podeu realitzar la inscripció. El curs tindrà lloc al Parc Científic de la Universitat, a l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (Campus de Burjassot).

Consulta les taxes APC de les revistes de Salut

 Sin categoría  Comentarios desactivados en Consulta les taxes APC de les revistes de Salut
Mar 262018
 

Publicar en obert és un requisit cada vegada més exigit per a les publicacions de Salut, dins de l’estratègia europea de promoció de l’Open Access i la seua plasmació en els diferents programes de finançament (H2020, FP7 etc.)

A la web de la Biblioteca de Ciències de la Salut podeu trobar les taxes APC per publicar en obert de totes les revistes incloses a les diferents categories de Salut en JCR.

A més, també podeu consultar les edicions completes de JCR (2011-2016) en les categories de Salut, amb informació rellevant sobre les revistes indexades i enllaç al nostre catàleg.

Esperem que aquesta eina siga d’interès per als nostres investigadors.

Cofactor: tria en quina revista publicar

 Sin categoría  Comentarios desactivados en Cofactor: tria en quina revista publicar
Mar 212018
 

Cofactor és una eina dissenyada per ajudar els investigadors de Medicina i Biologia en la cerca de la revista més apropiada per a publicar els seus articles.

Mitjançant cinc formularis, es pot filtrar la matèria, triar sistema de revisió, la possibilitat que la revista publiqui en obert, els terminis d’acceptació i publicació dels treballs, així com serveis de valor afegit de la revista.

El recurs a més ofereix diferents opcions dins aquestes categories: quantitat a abonar en concepte d’APC, possibilitat de triar la llicència de publicació en obert, política editorial de la revista, el tipus de revisió, etc.

Cofactor és un recurs gratuït i en obert.

Open Data Day 2018

 Accés Obert  Comentarios desactivados en Open Data Day 2018
Mar 022018
 

El dissabte 3 de març es celebrarà arreu del món l’esdeveniment OPEN DATA DAY. La celebració s’articularà mitjançant diversos esdeveniments locals centrats en crear aplicacions, visualitzacions, alliberar dades…etc. mitjançant les dades obertes.

Un dels eixos temàtics de la celebració d’enguany són les dades obertes provinents de la recerca. Les dades dels treballs subvencionats per Horizon2020, per exemple, es poden dipositar en obert (encara no és un obligatori) tot seguint les indicacions que proporciona el programa Open Data Management Pilot.

L’organització de l’esdeveniment proporciona alguns recursos interessants per al dipòsit de dades en obert, com ara Root data commons, repositori de dades públiques d’interès científic, o Zenodo, repositori engegat i alimentat per investigadors.

Des de les biblioteques us informem que, a més, els investigadors de la Universitat de València poden fer servir per a dipositar les seues dades el nostre repositori RODERIC. Si necessiteu assessorament, podeu adreçar-vos a La Biblioteca Respon.

Supporting the Changing Research Practices of Public Health Scholars

 Accés Obert, Edició científica, Publicar  Comentarios desactivados en Supporting the Changing Research Practices of Public Health Scholars
Feb 122018
 

Amb aquest títol s’ha publicat un informe elaborat per set universitats estatunidenques, que analitza els hàbits de treball dels investigadors de Salut Pública, i de quina manera aquests es relacionen amb la informació en la seua activitat de recerca. Algunes conclusions exposades per l’informe són molt interessants:

  • Cerca d’informació: La col·laboració internacional és la manera més habitual de treballar als equips de recerca en Salut Pública, i suposa un repte pel que fa a l’accés i ús dels recursos d’informació en institucions dels diferents continents. Pel que fa a les plataformes i bases de dades, els investigadors acudeixen majoritàriament a recursos generalistes, com ara PubMed, WoS, Google Scholar i Scopus, i la seua manera de buscar informació ve determinada per les funcionalitats de cada plataforma. També acudeixen a revistes amb les quals estan familiaritzats, i al catàleg de la biblioteca, encara que aquesta opció no és en cap cas la primera triada. En general, els investigadors destaquen a l’hora de triar recursos, la seua familiaritat amb ells i la facilitat d’ús com a primeres opcions. També es destaca la confiança com a valor per a la cerca d’informació: xarxes socials i pàgines personals de col·legues o autors de reconegut prestigi són fonts d’informació també molt consultades.
  • Quina revista trien per a publicar: Per damunt de tot, el principal criteri a l’hora de triar una revista per a publicar és el seu factor d’impacte (JCR). A més, moltes recerques estan subvencionades amb fons públics i exigeixen la publicació en obert, la qual cosa també influeix per a triar una revista (en obert, o els models híbrids, que suposen una important despesa per a l’investigador però solen tindre un impacte major). A més, es destaca molt la rapidesa en la publicació com el factor clau en la revista, i es destaca de les revistes OA que compleixen aquest criteri en major mida que les que no són OA. En general, es valora de l’OA el concepte de transparència, però hi ha molta preocupació amb les despeses associades a la publicació en obert.
  • Difusió i accés obert: Hi ha molta confusió pel que fa a les revistes en obert. Molts investigadors reclamen assessorament al voltant de les revistes depredadores, i del rànquing de les revistes OA. També es demana ajuda a l’hora de decidir de quina manera difondre les publicacions peer-review: ús de PubMed Central, LinkedIn, ResearchGate i altres xarxes o plataformes per a investigadors, així com assessorament al voltant de les dades en obert i de quina manera cal presentar-les.

Aquestes conclusions ens ajuden a dibuixar el servei que donem  als nostres investigadors des de les biblioteques, i quins seran els pròxims reptes que haurem de resoldre: les dades i l’accés obert, i un major suport a la difusió de les publicacions com a principals línies de treball.

Podeu llegir el text complet de l’informe aquí.

 

Participació de la Universitat de València en el programa institucional Open Access de l’editorial MDPI

 Ajudes a la investigació, Publicar  Comentarios desactivados en Participació de la Universitat de València en el programa institucional Open Access de l’editorial MDPI
Ene 232018
 

La Universitat de València, mitjançant els serveis de Biblioteques i Documentació, i el d’Investigació, ha començat a participar en el programa institucional de l’editorial MDPI per tal de sufragar la publicació en obert dels investigadors de la nostra institució.

MPDI és una editorial pionera en el model de publicació en obert (el 1996 comença la seua activitat) i és multidisciplinària, al seu catàleg hi ha revistes tant de l’àrea científica i de Ciències de la Salut, com de Ciències Socials i Humanitats, encara que en menor mida.

350 autors de la Universitat de València han publicat ja en alguna de les revistes de MDPI, de la qual destaquen principalment la rapidesa en el procés de publicació i la presència de les revistes en WoS (91 revistes) i JCR (29 revistes).

Amb aquest acord, els nostres investigadors gaudiran d’un estalvi del 10% en les taxes APC a abonar per cada article (les taxes varien segons la qualitat i l’impacte de la revista). La reducció també s’aplica als llibres que es publiquen en MDPI Books.

L’Institutional Open Access Program (IOAP) s’ha signat en gener de 2018.

Qualsevol dubte al voltant de l’acord o de les condicions de publicació amb l’editorial, podeu fer-lo arribar a l’adreça de La Biblioteca Respon.

 

Revistes de Salut: factor d’impacte i més

 Accés Obert, Ajudes a la investigació, Web Of Science  Comentarios desactivados en Revistes de Salut: factor d’impacte i més
Dic 112017
 

S’ha actualitzat la informació que podeu trobar a la pàgina web de la Biblioteca de Ciències de la Salut pel que fa a les revistes en JCR. Ara, a més d’incloure el factor d’impacte de l’última edició, els autors tenen al seu abast les edicions de JCR des de 2011, per tal d’ajudar-los a trobar la informació demandada a la convocatòria de sexennis: http://links.uv.es/HUZ4jSu 

A més, als llistats de 2016 s’hi han inclòs els enllaços a la política editorial de cada revista en Sherpa/Romeo i a les taxes APC que cada publicació demanda els autors per tal de poder publicar en elles en obert.

Esperem que aquesta informació siga d’interès per als nostres investigadors. Per resoldre qualsevol dubte al respecte, podeu escriure un correu a hemesalud@uv.es