Eines per a l’avaluació

 
Revistes i articles de revista
  
Indicadors
Fonts
Guies per a fer servir les fonts
Factor d'Impacte
Posició que ocupa la revista en la seua categoria
Quartil o tercil
Journal Citation ReportsJCR: com trobar el factor d'impacte
Scimago Journal Rank SJR: com trobar l'índex de qualitat
Journal Scholar Metrics
IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH
Períodes coberts:
- IN-RECS: 1994-2009, 2010 solament ofereix l'índex d'impacte, 2011 versió Beta.
- IN-RECJ: 2001-2009, 2010 solament ofereix l'índex d'impacte.
- IN-RECH: 2004-2008.
Índex H
Índex H de les Revistes Científiques Espanyoles segons Google Scholar Metrics:
2011-2015
2010-2014
2009-2013
2008-2012
2007-2011
Com trobar l'ìndex h
Impact per publication
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
Scopus
Journal Metrics (Scopus)
Classificació en grupsCIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas
CARHUS Plus+
CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Elaborat pel Ministeri d'Educació del Brasil. Proposa, mitjançant la plataforma Sucupira, una classificació de revistes en huit nivells, des del A1 al C.
Indexació en bases de dades multidisciplinars
A més cal tindre en compte les bases de dades especialitzades de cada àrea
Web of Science
Scopus
Emerging Source Citation Index (ESCI)
ERIH Plus: European Reference Index of the Humanities
Ulrich's
Criteris de qualitat editorial de la revistaCatàleg Latindex
DICE
Revistes certificades amb el segell de qualitat de la FECYT
RESH: Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades
Altres criteris MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journal
Aquesta plataforma calcula l'ICDS (indicador que mostra
la visibilitat de les revistes en bases de dades internacionals).
A més, resulta molt útil per a conéixer en què bases està
indexada la revista.

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
La seua base de dades de revistes electròniques de l'àmbit iberoamericà permet buscar per àrees de coneixement i filtrar per acreditacions nacionals (revistes amb segell FECYT) i per acreditacions nacionals (revistes indexades en WoS, Scopus, JCR, ESCI).

Co-Author Index
És una eina que pretén mesurar amb diferents indicadors
l'índex de coautoría en els articles publicats per autors
espanyols en revistes nacionals i internacionals.
Resulta útil per a justificar les pràctiques d'autoria.
Llibres i capítols de llibre  
IndicadorsFonts
Prestigi editorialSPI (Scholary Publishers Indicators)
Segell CEA 2017
Publishers Scholar Metrics
Bipublishers (Bibliometric Indicators for Publishers) 2014
Difusió i visibilitat editorialBook Publishers Library Metrics

IndexacióBook Citation Index (Thomson Reuters)
Scopus Book Title List (Elsevier)
NSD - Norwegian list (Categorització noruega d'editorials)
JUFO - Finnish list (Categorització finlandesa d'editorials)
Recuperació de cites i ressenyes  
TipusFontsGuies per a la recuperació
CitesWeb of ScienceWOS: com recuperar cites
ScopusSCOPUS: com recuperar cites
Proquest CentralProquest: com recuperar cites
Google Scholar - Google Acadèmic
CitEcCitEc: com recuperar cites
Aranzadi Instituciones, Iustel, Smarteca, Diario La LeyCom recuperar cites en Dret
RessenyesDialnetDialnet: com recuperar ressenyes de llibres
Trobles Plus

Trobes Plus: com recuperar ressenyes de llibres
Congressos  
IndicadorsFonts
Índice hProceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2011-2015)
Proceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2010-2014)
Proceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2009-2013)