Indicadors per a l’avaluació

 

Indicadors de les publicacions
Factor d'impacteÉs la mitjana de vegades que han sigut citats en un any els articles publicats en una revista en els dos anys anteriors.
Es calcula dividint el nombre de cites fetes als articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d'articles publicats en aquest període.
Per a localitzar el Factor d'Impacte has de consultar Journal Citation Reports

Consulta la guia Com trobrar el factor d'impacte i quartil
Posició de la revista en els rànquingsJournal Citation Reports ofereix unes llistes de les revistes que indexa ordenades per factor d'impacte. Hi ha llistes de les diferents àrees temàtiques. El lloc que ocupa una determinada revista en aquestes llistes és un indicador de la importància relativa de la revista dins del total de revistes de la seua àrea temàtica.
Aquesta dada és la "posició rellevant" o "lloc que ocupa la revista en la seua categoria" al que fan referència les agències avaluadores.
Per a localitzar la posició de la revista en el rànquing has de consultar Journal Citation Reports

Consulta la guia Com trobrar el factor d'impacte i quartil
Quartil i TercilEl quartil d'una revista es calcula dividint la llista de revistes ordenades per FI de major a menor en 4 parts iguals de manera que cadascuna de les parts engloba el 25 % d’aquestes.
Així, les revistes amb factor d'impacte més alt se situaran en el primer quartil Q1. Les que ocupen les posicions centrals en el 2n i 3r quartil, i les d'impacte més baix en el 4t quartil.
Podem consultar el quartil en què es troba una revista en Journal Citation Reports.

Mentre el quartil divideix el total en 4 parts iguals, el tercil ho fa en 3. Per tant el valor màxim és T3, en ser 3 les parts en les quals es divideix el total.

Consulta la guia Com trobrar el factor d'impacte i quartil
Scimago Journal RankAquest índex de qualitat de revistes va ser llançat a nivell mundial pel Grup Scimago.
Es basa en les revistes indexades per la base de dades Scopus i té una finestra de mesurament de les cites de 3 anys.
Expressa el nombre d'enllaços que una revista rep a través de la citació ponderada dels seus documents, en relació amb el nombre de documents publicats l'any per cada publicació. La ponderació de les cites es fa en funció de les que rep la publicació citadora.
És una alternativa gratuïta al Journal Citation Reports, encara que les agències no li atorguen la mateixa importància que al factor d'impacte.
El trobem en la pàgina web de Scimago Journal Rank i en la base de dades Scopus.
Índex hL’Índex h de Hirsch o h-index és un sistema de mesura que permet detectar als investigadors més destacats dins una àrea de coneixement. Es basa en el conjunt dels treballs més citats d'un investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs. Va ser proposat per Jorge Hirsch de la Universitat de California l'any 2005

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. Exemple: un investigador té un índex h de 25 quan 25 dels seus documents han rebut, com a mínim, 25 citacions cadascun.

Es pot consultar a través de les base de dades Web of Science, Scopus i Google Scholar.

En el cas de presentar-se a convocatòries cal posar la darrera data en que s'ha consultat l'índex h a les diferents bases de dades, ja que les cites varien i en consequència també l'índex h.

Consulta la guia Com trobar l'ìndex h.
Indicadors de l'aportació: article, capítol de llibre, etc. 
Cites Les cites s'utilitzen per a mesurar la repercussió, és a dir, l'impacte de les publicacions, dels articles i dels autors. Es parteix de la idea que com més citat és un treball, més gran "impacte" ha tingut en el desenvolupament de la ciència, encara que hi ha autors que discrepen d'aquesta idea.
Consulta les guies per a localitzar cites