Indicadors

 

Hi ha molts indicadors que s’utilitzen per a avaluar les revistes científiques. Alguns permeten posar en relació unes revistes amb altres (són relatius) i permeten establir rànquings, i uns altres són absoluts i no permeten relacionar-les.

Les agències valoren les revistes en les quals els autors publiquen els seus treballs, i estableixen en la normativa bases de dades, indicadors i, fins i tot, criteris específics per cada camp de coneixement. Per a açò utilitzen els indicadors de qualitat que veurem en aquest apartat. A més, és important conéixer les bases de dades i plataformes en què podem cercar-los.

També es considera un índici de qualitat les cites que rep un treball. La seua funció primordial és identificar els autors i les publicacions que han utilitzat, els mètodes, les interpretacions, les recerques, etc. relacionats amb el treball citador.

Sorry, the comment form is closed at this time.