5. Ciències de la Naturalesa

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del Journal Citation Reports (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en Journal Citation Reports (Science Edition).
5 articles publicats en revistes situades en el JCR Science Edition, complint-se alguna de les següents condicions:

• Tots ells han d'estar publicats en revistes situades, almenys, en el segon i tercer quartil (rellevància mitjana).

• Almenys 3 dels articles han d'estar publicats en revistes de molt alta rellevància (primer decil).

• Almenys 4 dels articles han d'estar publicats en revistes del primer quartil (rellevància alta).
Nombre d'autors: justificat pel tema, la seua complexitat i la seua extensió.


El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles
publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.
Llibres i capítols de llibresEls llibres i capítols de llibres es consideraran com a contribucions extraordinàries.

En la seua avaluació, si escau, incloent com a tals les monografies de Flora, Fauna i Mycobiota, es tindrà en compte el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en la qual es publica l'obra, i les ressenyes rebudes en les revistes científiques especialitzades.
Han de complir els requisits assenyalats en l'Apèndix d'aquesta Resolució.

Per a les sèries de cartografies temàtiques s'aplicaran criteris semblants.

No s'acceptarà més d'una aportació d'aquest tipus.
Les sol·licituds que presenten patents podran ser valorades, previ informe del comitè, pel Camp 6 o el Camp 0.
 Posted by at 12:07 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.