4. Ciències Biomèdiques

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS

Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del Journal Citation Reports (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en Journal Citation Reports (Science Edition).

Els articles hauran d'estar publicats en revistes que pertanguen a les categories o àrees científiques del Camp de Ciències Biomèdiques.
2 articles en JCR Q1 + 3 articles en JCR Q2


3 articles en JCR Q1 + 1 article en JCR Q2 + 1 article en JCR Q3


4 articles en JCR Q1 + 1 article en JCR de menor nivellNombre d'autors: justificat pel tema, la seua complexitat i la seua extensió. Un nº elevat implicarà l'aplicació d'un factor de reducció en la valoració, o si el sol·licitant no figura com a signatari destacat o de correspondència.No es consideren: casos clínics, publicacions corresponents a comunicacions a congressos i cartes a l'editor, publicacions sense una extensió mínima o sense impacte rellevant en la comunitat científica com a notes o discussió d'altres articles.

No es consideren: casos clínics, publicacions corresponents a comunicacions a congressos i cartes a l'editor, publicacions sense una extensió mínima o sense impacte rellevant en la comunitat científica com a notes o discussió d'altres articles.

Llibres o capítols de llibresPrestigi internacional de l'editorial.
Editors.
Col·lecció.
Ressenyes en revistes especialitzades.
Criteris de l'Apèndix.

Patents*

En explotació: demostrat mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència.

Concedides sense estar en explotació: es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2).

Es tindrà en compte l'extensió de la protecció.
* Les sol·licituds que presenten patents podran ser valorades, previ informe del comitè, pel Camp 6 o el Camp 0
 Posted by at 12:12 pm