2. Química

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del Journal Citation Reports (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en Journal Citation Reports (Science Edition).
5 articles en JCR, tots en el primer quartil.El nombre d'autors no serà avaluable però haurà d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i extensió. Si el nombre d'autors fóra superior a 5 s'haurà de detallar amb exactitud l'aportació concreta del sol·licitant.
El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.


Llibres i capítols de llibres
Els llibres i capítols de llibres, si escau, es consideraran contribucions extraordinàries.

Es tindran en compte el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en la qual es publica l'obra, i les ressenyes rebudes en les revistes científiques especialitzades.

No s'acceptarà més que una aportació d'aquest tipus entre les presentades.

Patents*En explotació: demostrat mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència.

Concedides sense estar en explotació: es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2).

Es tindrà en compte l'extensió de la protecció (nacional, europea, internacional), valorant-se més la de protecció més extensa.
* Les sol·licituds que presenten patents podran ser valorades, previ informe del comitè, pel Camp 6 o el Camp 0.
 Posted by at 11:51 am

Sorry, the comment form is closed at this time.