0. Transferència del Coneixement e Innovació

 

CONDICIONS

A) Haver obtingut prèviament l’avaluació positiva d’un sexenni en algú dels camps científics d l’1 a l’11.
B) Si les aportacions d’un investigador són de transferència de coneixement i innovació es pot optar per dirigir la sol·licitud al camp 0. Es podrà indicar, a més, en quin camp ordinari (1-11) volem ser avaluats si el comitè assessor del camp 0 considerara que no hi ha lloc a la seua avaluació en aquest camp.

CRITERIS ESPECÍFICS

1. Les aportacions només seran valorables si es tracta de la transferència dels resultats de la recerca prèviament desenvolupats pel sol·licitant o de les innovacions rellevants derivades de la seua recerca, a agents socials i econòmics.

S’haurà de fer constar en qué aportacions científiques de qualitat es basa. Les aportacions hauran de ser de alta rellevància segons els criteris especificats per al respectiu camp científic.

Es valoraran preferentment:

  • Participació directa en la creació d’empreses basades en la transferència de coneixement derivada de l’activitat de recerca acreditada del sol·licitant.
  • Patents o altres formes de protecció de la propietat industrial o intel·lectual en explotació, demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència, i les patents concedides per l’OEPM mitjançant el sistema d’examen previ. Es tindrà en compte l’extensió de la protecció de la patent.
  • Contractes amb agents socioeconòmics, que hagen suposat transferència de resultats de recerca als citats agents i que hagen generat productes comercials, prototips funcionals innovadors, patents en explotació o projectes d’extraordinària singularitat.
  • Publicacions derivades de treballs amb agents socioeconòmics on es descriguen productes comercials, prototips o projectes d’extraordinària singularitat.
  • Contribucions a estàndards de caràcter industrial o comercial regulats per organismes públics, associacions professionals o altres entitats.
  • Contribucions a l’establiment de protocols d’intervenció en diverses àrees del coneixement com poden ser els utilitzats per a les recerques arqueològiques, detecció de noves malalties, patologies o conductes, protecció del medi ambient, etc., i regulats per entitats públiques o privades.
  • En tot cas, les aportacions hauran d’implicar innovació efectiva.
 Posted by at 11:25 am