CNEAI – Sexennis

 

imagencneaiCNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

Resolució de 17 de febrer de 2017, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, per la qual es nomena als membres dels Comitès Assessors de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora.

CategoriaConvocatòria
Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

• Catedràtics i professors titulars d'universitat
• Catedràtics i professors titulars d'escola universitària
• Professors i investigadors del CSIC
Convocatòria: Resolució de 30 de novembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol.licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la CNEAI (BOE de 2/12/2016).

• Termini de presentació des del 07/12/2016 fins al 17/01/2017 a les 12 h del migdia.

Criteris específics: Resolució de 24 de novembre de 2016, de la CNEAI, per la qual es publiquen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació (BOE 26/11/2016).

• Accés a la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos".

Accés a la CNEAI
• Professor contractat doctor
• Professor col·laborador permanent
Resolució del Rectorat, de 2 de desembre de 2016 per la qual fixa per al professorat contractat doctor i col·laborador el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per la CNEAI.

• Termini de presentació des del 07/12/2016 fins al 17/01/2017 a les 12 h del migdia.

• Accés a la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos".

Accés a la CNEAI
• Professor ajudant doctor
• Professor contractat doctor interí
• Personal investigador contractat indefinit
• Personal Investigador Doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València
Resolució del Rectorat, de 12 de desembre de 2016, per la que es fixa per a diversos col.lectius de professorat i personal investigador doctor contractat el procediment i el termini de presentació de sol.licituds d'avaluació d’activitat investigadora per l'AVAP.

• Termini de presentació des del 07/12/2016 fins al 17/01/2017 a les 12 h del migdia.

• Sol.licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol.licitud

Accés directe a la sol.licitud
Criteris generalsCriteris per camps 2016
Criteris generals

Apèndix
0. Transferència del Coneixement i Innovació
1. Matemàtiques i Física
2. Química
3. Biologia Cel.lular i Molecular
4. Ciències Biomèdiques
5. Ciències de la Naturalesa
6.1 Tecnologies Mecàniques i de la Producció
6.2 Enginyeries de la Comunicació, Computació i Electrònica
7. Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l'Educació
8. Ciències Econòmiques i Empresarials
9. Dret i Jurisprudència
10. Història, Geografia i Arts
11. Filosofia, Filologia i Lingüística