PEP criteris per a ciències experimentals i ciències de la salut

 
Ciéncies experimentals i
ciències de la salut
Requisits en l'apartat 1.1.A Publicacions científiques
• Professor contract doctor
• Professor d'universitat privada
• Mínim de 12 publicacions recollides en Science Citation Index.
• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat (ex. publicacions situades en el primer terç de la llista de l'àrea.

Per a àrees de diplomatures relacionades amb les ciències de la salut:
• Mínim de 5 publicacions cituades en els dos primers terçs de la seua especialitat en el Science Citation Index.
• En les disciplines clíniques no es consideraran com publicacions aquelles que versen sobre revisions, descripcions d'un cas, etc.

• Professor ajudant doctor• Mínim de 6 publicacions recollides en Science Citation Index.
• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat (ex. publicacions situades en el primer terç de la llista de l'àrea.

Per a àrees de diplomatures relacionades amb les ciències de la salut:
• Mínim de 2 publicacions cituades en els dos primers terçs de la seua especialitat en el Science Citation Index.
• En les disciplines clíniques no es consideraran com publicacions aquelles que versen sobre revisions, descripcions d'un cas, etc.

Sorry, the comment form is closed at this time.